Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Podręcznik i płytka, czyli jak własny pokój przemienić w salę wykładową 

urs podstawowy kategorii B - teoria w wersji z e-podręcznikiem 

    Oferta skierowana jest głównie do osób, które z różnych powodów nie są w stanie uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym prowadzonym przez ośrodek w formie tradycyjnej. Tym osobom proponujemy realizację kursu teoretycznego samodzielnie, w domu bez konieczności uczestnictwa w wykładach stacjonarnych. Kursant, który zdecyduje się na tą formę nauki otrzyma w cenie kursu możliwość dostępu do e-podręcznika, oraz podręcznik w tradycyjnej wersji papierowej.

    Zaletą tego sytemu jest dostosowanie tempa szkolenia do możliwości czasowych kursanta. Osoba uczy się kiedy chce i ile może. Jeżeli kursant dysponuje większą ilością czasu przeznaczonego na naukę, może w miarę szybko przygotować się do zdania egzaminu państwowego. 

    Istotną różnicą w stosunku do stacjonarnej formy szkolenia jest konieczność zdania egzaminu teoretycznego w WORD przed rozpoczęciem części praktycznej szkolenia, czyli przed jazdami.

    Na egzamin teoretyczny w WORD  kursant może się zapisać wyłącznie z profilem kandydata na kierowcę (PKK), ważnym dokumentem tożsamości i dowodem wpłaty za egzamin.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?