Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

30 godzin zegarowych, czyli praktyka czyni mistrza

    Część praktyczną rozpoczynamy natychmiast po zakończeniu teorii, pod warunkiem, że kursant wniósł stosowną opłatę określoną w regulaminie. 

    Jazdy kursant odbywa pod opieką instruktora prowadzącego. Instruktor prowadzący decyduje o programie szkolenia, co oznacza, że dobiera ćwiczenia na poszczególnych zajęciach dostosowane do potrzeb kursanta oraz ustala zakres tematyczny odpowiednio do stwierdzonego poziomu wiedzy, umiejętności i predyspozycji kursanta. Do jego dyspozycji należy również ustalenie ilości godzin koniecznych do realizacji programu nauczania zgodnego z rozporządzeniem. Kursantowi przysługuje prawo do zmiany instruktora w trakcie szkolenia.

    Godzinę rozpoczęcia zajęć ustala kursant z instruktorem osobiście lub telefonicznie.  Miejscem rozpoczęcia zajęć jest ulica Mickiewicza w Łaziskach Górnych, chyba że strony umówią się inaczej.

    Kursant zobowiązany jest stawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości oraz ze szkłami korekcyjnymi, jeżeli są one wymagane orzeczeniem lekarskim. Kursant powinien także przystępować do zajęć w wygodnym, nie krępującym ruchów ubraniu oraz w odpowiednim obuwiu.

    Szkolenie realizujemy etapami, zaczynając od jazd po drogach o małym natężeniu ruchu. Pierwsze godziny poświęcone są opanowaniu przez kursanta sztuki sterowania pojazdem. Dopiero kiedy osoba szkolona gwarantuje, że posiadła umiejętność ruszania i płynnej zmiany biegów oraz delikatnego hamowania i prowadzenia pojazdu w linii możliwie prostej, startujemy w stronę większego miasta. Wizytę na placu planujemy dopiero na siódmej godzinie i uczymy się wszystkich manewrów, które są wymagane na egzaminie państwowym. Kolejny etap to parkowania których uczymy się na spokojnych parkingach w naszym mieście.

    Kolejne godziny to doskonalenie umiejętności i stopniowe usamodzielnianie się kursanta. Instruktaż osoby szkolącej staje się coraz bardziej skromny i ograniczony do wydawania poleceń dotyczących wykonywania manewrów i podawania kierunku jazdy, a ewentualne uwagi mają być pomocą służącą eliminowaniu niedoskonałości.  

    Całość szkolenia kończy egzamin praktyczny będący potwierdzeniem umiejętności nabytych przez kursanta i stanowiący dobrą prognozę przed egzaminem państwowym.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?