Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

30 godzin lekcyjnych, czyli wiedza w pełni do wykorzystania

    Często słyszymy pytanie młodego człowieka zainteresowanego szkoleniem w naszym OSK: „czy trzeba chodzić na wykłady?” Otóż w myśl nowej ustawy można odpowiedzieć: „nie”. Przepisy dopuszczają możliwość „ominięcia” wykładów przez naukę w tzw. e-learningu, który zakłada pracę własną z interaktywnym programem komputerowym, gdzie warunkiem przechodzenia do kolejnych działów materiału jest zaliczenie egzaminu na poprzednim poziomie. Można również udać się wprost na egzamin teoretyczny w WORD tuż po założeniu PKK.

    Jednak nasze wieloletnie doświadczenie podpowiada, że najlepsze efekty w opanowaniu wiedzy uzyskuje się czerpiąc informacje z kilku wzajemnie uzupełniających się źródeł.

    Dla nas pierwszym i podstawowym źródłem pozostaje wykład. Prowadzony zgodnie z wszystkimi zasadami, jakie podpowiada dydaktyka, wsparty prezentacją multimedialną, jest najwartościowszą formą transferu wiedzy. Ale tym, co w wykładzie jest najwartościowsze, to żywa relacja z wykładowcą, człowiekiem doświadczonym, praktykiem, który może na bieżąco wyjaśniać to co trudne i niezrozumiałe. Taki wykład może stać się bazą, punktem wyjścia, ukierunkowaniem i impulsem do dalszej samodzielnej nauki.

    Oczywiście kursant nie może pominąć podręcznika. Dobry podręcznik opisuje w przystępny i zrozumiały sposób to, co podaje kodeks drogowy w suchej prawniczej formie. Podręcznik, bogaty w dobrze dobrany materiał ikonograficzny, powinien stanowić równoległe do wykładów źródło informacji. Naszym kursantom proponujemy podręcznik Kierowca doskonały B autorstwa Henryka Próchniewicza.

    Ostatnim źródłem wiedzy są pytania egzaminacyjne dostępne najczęściej w postaci płytki dołączonej do podręcznika. Pytania pomogą kursantowi zweryfikować wiedzę, którą już opanował i wskazać na obszary, w których występują braki. I tak należy traktować to źródło informacji, a nie jako jedyne i samodzielne kompendium wiedzy. Niestety, są osoby które od tego etapu zaczynają naukę i na nim kończą. Wiedza tych osób może być wybiórcza, szczątkowa i nie gwarantująca powodzenia na egzaminie, a co gorsze, mało przydatna w praktyce.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?