Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

    Ośrodek Szkolenia Kierowców WIDERA istnieje od czerwca 2006 roku. Biuro mieści się w Łaziskach Górnych na ulicy Św. Jana Pawła II 1, w budynku biblioteki na pierwszym piętrze w pokoju 204.

    Oświetlony plac manewrowy jest się w Łaziskach Średnich na obiekcie MOSiR za halą sportową przy ulicy Staszica. Wydzielony teren placu sprawia, że kursanci mogą się szkolić w bezpiecznych i bezstresowych warunkach, bez obecności osób postronnych.  W zimie stanowiska na placu są odśnieżone a nawierzchnia czarna.

    Instruktorzy zatrudnieni w ośrodku to osoby związane zawodowo, emocjonalnie i rodzinnie z Łaziskami i powiatem mikołowskim. Każdy z nich dysponuje kilkuletnim doświadczeniem w pracy z kandydatami na kierowców. To osoby punktualne i odpowiedzialne, dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, posiadające kwalifikacje pedagogiczne, wiedzę oraz odpowiednie do wykonywania tego zawodu predyspozycje. W pracy zdecydowane i wymagające, ale jednocześnie przyjazne, otwarte i cierpliwe.

     Cena kursu obejmuje całkowity koszt szkolenia – materiały szkoleniowe, etap teoretyczny i praktyczny, egzaminy wewnętrzne. Nasz ośrodek współpracuje z lekarzami uprawnionymi do wykonywania badań kierowców i oferuje możliwość wykonania badań lekarskich w wyznaczonym terminie, w biurze ośrodka.

    Staramy się w stu procentach wykorzystać czas przeznaczony na naukę, za który płaci nasz kursant. Dlatego nasze wykłady są starannie opracowane i przygotowane w taki sposób, aby przekazać kandydatowi na kierowcę wymagane programem informacje w przystępny, ciekawy i zajmujący sposób. Przepisy ruchu drogowego staramy się wyjaśniać w oparciu o liczne przykłady zdarzeń, które zaistniały w rzeczywistości. Korzystamy z gotowych opracowań, oraz materiałów przygotowanych przez naszych wykładowców. Wykłady prowadzą osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym, a wykład z pierwszej pomocy ratownik medyczny. Zajęcia odbywają się we wskazane przez ośrodek dni tygodnia o godz.17.

     Część praktyczną realizujemy etapami, dostosowując tempo i skalę trudności do umiejętności, wiedzy i predyspozycji kursanta. W przeważającej części szkolenie praktyczne odbywa się w mieście, w którym kursant będzie zdawał egzamin państwowy. Przyjęliśmy zasadę, żeby praktyka realizowana była w dobrym tempie tuż po zakończeniu teorii.  Większa liczba instruktorów zatrudnionych w ośrodku to gwarancja, że ten etap szkolenia przebiegnie sprawnie i bez zbędnych przerw czy też długiego oczekiwania na kolejne jazdy.

    Działalność ośrodka opiera się o  regulamin, który określa zasady szkolenia, a kursant przystępując do szkolenia podpisuje stosowną umowę.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?