Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

    Zrychtowali my ta zajta skuli tego, cobyście poradzili badnōnć, jako to wyglōndo szkolyni w naszyj farszule. A szkryflōmy tukej po naszymu, bo momy wielce w zocy, jako ta mowa je gryfno, a i skiż tego, że wszyskie nasze instruktōry poradzōm se z wami pogodać.

    Szkolymy modych i niy yno modych szoferōw ôd 2006 roku. Ôd poczōntku momy nasze biōro w Gōrnych, w bibliotyce na piyrszym sztoku, w sztubie 204. Piyrwyj mieli my dwie kategorie, na auta i motory, ale skiż tego, że instruktor ôd motorōw sie nōm stracił, terazki szkolymy yno na kategorio B. Ale bez to idzie pedzieć, że sōm my w tym zakresie szpecjalistami.

    Żeby sie dostać do nos na szkolyni najprzód musicie se zrychtować  badani ôd doktōra. Do tego bydziecie potrzebować jeszcze fotografka, i w starostwie powiatowym w Mikołowie musicie sie wystarać ô Profil Kandydata na Szofera. Dziepiyro s tym papiorkiym możecie przijś ku nōm, żeby sie zaszrajbować na kurs. Jak yno dostanymy ôd wos piyrsze sto złotych, to szynknymy wōm gryfny i mōndry buch z kierego możecie sie samymu szkolić. Bydzie tyż tam płytka z testami.

    Teorio robiymy dziynnie, ôd pyndziałku do szwortku bez trzi a pōł tydnia. Widzymy sie dycki jak piźnie na zygorze piynć po połedniu. Kończymy ô pōł siōdmy, bo potym by nos wachtyrz z bibliotyki zawar sam na cołko noc. Wykłady robiymy tak, żebyście poradzili wszysko erbnōnć a przi tym nōm sam nie uśli. Szkolić wos bydōm same wyuczone rechtōry i ratowniczka medyczno.

    Praktyka zaczniecie dziepiyro po skończyniu teorje. Rajzować bydziecie z jednym z piyńciu instruktorōw. S kierym wōm przipadnie jeździć to skoże kierownik. Ale tyż se zawczasu idzie kieregoś upatrzeć i zamōwić. Możecie se wywelować modego, starego, z włosami abo glacatego. Robi s nami tyż jedna frelka. Kożdy z nich mo w papiōrach najmyni  po dziewiyńć rokōw roboty, bez to możecie być pewni, żeście dobrze trefili, i ôni poradzōm wos wyszkolić na wyzgernych szoferōw, nale tyż i przyrychtować akuratnie do zdowanio egzaminu.

    Do wyjeżdżynio mocie trzidziści godzin. Z tego pora piyrszych rajzować bydziecie po Ôrzyszu, Gōrnych i Mikołowie tak dugo, aże sie niy nauczycie kludzicć auta na prosto i niy najyżdżać na borsztajny. Pora godzin stracicie na cyrklowaniu miyndzy żerdkami na placu, ale nojwiyncyj bydziecie rajzować po duchtach na Tychach.

    Przi końcu szkolynio bydziecie musieli zdać egzamin, bez kierego wos niy puszczymy dali. 

    Wela bydziecie musieli dynknōnć za cołki szkolyni, to wom pedzōm na piyrszym wykładzie. Poczytać se ô tym możecie tyż na tyj naszyj zajcie. Możecie ôpłacić wszysko ôd razu, nale idzie tyż se to rozłożyć na raty i płacić po leku, jak yno poradzicie. Możecie nōm geld prziniyś do biōra, abo wyônaczyć przelyw bez komputer abo mobilnioka.

    Byliby my fest radzi jakbyście chcieli szkolić sie s nami. Ni ma do nos wiynkszyj fojdy ôd tyj, jak trefić sie na drodze z naszym szkolorzym, kiery już sōm kludzi swoje auto.

        Zaproszōmy!

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?