Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Podjąłeś decyzję o rozpoczęciu szkolenia na kursie prawa jazdy. Podpowiadamy co trzeba zrobić, zanim spotkamy się na sali wykładowej.

    Szkolenie w zakresie kategorii B prawa jazdy może zacząć osoba mająca ukończone 17 lat i 9 miesięcy. Warunkiem rozpoczęcia kursu w wyznaczonym przez Ośrodek terminie jest dostarczenie do biura Ośrodka najpóźniej w dniu rozpoczęcia do godz. 17 Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

    PKK to elektroniczny dokument generowany w systemie Kierowca zawierający informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu prawa jazdy. Żeby założyć PKK należy udać się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego właściwego dla miejsca zameldowania. Nasz Wydział Komunikacji znajduje się w Mikołowie na ulicy Żwirki i Wigury 4 (budynek Mifamy). PKK jest niezbędny zarówno przy rejestracji w OSK jak i w WORD.

    Dokumenty potrzebne do założenia PKK:

  •  dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  •  jedna wyraźna aktualna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
  •  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
  •  pisemna zgoda rodzica lub opiekuna jeśli osoba nie ukończyła 18 roku życia,
  •  wniosek o wydanie PKK (dostępny w Wydziale Komunikacji).

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?