Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Podjąłeś decyzję o rozpoczęciu szkolenia na kursie prawa jazdy. Podpowiadamy jakie cztery kroki trzeba wykonać, zanim spotkamy się na sali wykładowej.

wykonanie badania lekarskiego

 

 wykonanie zdjęcia

 

 założenie Profilu Kandydata na Kierowcę

 

 zapisanie się na kurs

    Szkolenie w zakresie kategorii B prawa jazdy może zacząć osoba mająca ukończone 17 lat i 9 miesięcy. Warunkiem rozpoczęcia kursu w wyznaczonym przez Ośrodek terminie jest dostarczenie do biura Ośrodka najpóźniej w dniu rozpoczęcia do godz. 17 Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

    PKK to elektroniczny dokument generowany w systemie Kierowca zawierający informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu prawa jazdy. Żeby założyć PKK należy udać się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego właściwego dla miejsca zameldowania. Nasz Wydział Komunikacji znajduje się w Mikołowie na ulicy Żwirki i Wigury 4 (budynek Mifamy). PKK jest niezbędny zarówno przy rejestracji w OSK jak i w WORD. Wydanie PKK jest darmowe.

    Dokumenty potrzebne do założenia PKK:

  •  dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  •  jedna wyraźna aktualna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
  •  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
  •  pisemna zgoda rodzica lub opiekuna jeśli osoba nie ukończyła 18 roku życia,
  •  wniosek o wydanie PKK (dostępny w Wydziale Komunikacji).

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?